Reuşito(mili)metrul

Se citeşte (via Camil Stoenescu) şi se lasă gândul în voia lui nevoită …

E opinia lui Dan Perjovschi, se respectă fără doar şi fără poate, reluată (şi implicit repetată de Vlad Mixich), reluare ce aduce, vrând-nevrând, o extrapolare în maniera Marin Sorescu: Uşor, băieţi, cu reuşita pe scări !
Cum performanţa în domeniul cultural îşi are doza ei de cumplită aproximaţie iar “ilustrul cărturar” Patapievici, lărgind perspectiva, nu este, totuşi, decât o referinţă conjuncturală, îmi este teamă că şi tema aceasta se va impune prin din ce în ce mai jena(n)te repetiţii agresive,  convocări precipitato-tendenţioase ale altor coruri de bocitoare profesioniste  şi cu mult mai puţin din puţin mai multul argumentelor chiar şi relative la ignoranţă …

Condiţionate, varianta “cuget cu buget” sau nu, şi ele!

Advertisement