Pătimiţi? Împătimim, Măria Ta!

Cea mai bună parte, Vlad Dumitrescu

Fumătorii de mare calibru (eufemism pentru cei înrăiţi dar îmbunaţi de meteahna lor nesăpânită) din care fac şi eu parte, au intuit, una-ntruna, absenţa oricărei erori de conţinut din titlul acestei imagini superbe …
Şi mult burzuluitu-s-au sau se răzvrătesc ori se vor înciuda la prescripţia: “Stinge-o!”, interogaţia tandră dar voit caustică “O să fumezi şi filtrul?” sau anticiparea vecină cu acrimonia “O să te arzi la unghii!”

Desăvârşirea luminii

Vlad Dumitrescu aducând, năucitor, lumina de la un prânzişor (prânzuleţ, prânzuţ, prânzuc) din Holbav, Ţara Bârsei ( un loc dăruit cu plumb, cărbune şi argint , nu aveam cum să nu alunec, aflat la 20 de kilometri de Braşov, 14 de Codlea şi-n care aproape jumătate din gospodării nu sunt electrificate, alimentarea cu apa potabilă, canalizarea, reţelele de gaze naturale sau termoficare sunt cuprinse în formularea tâmp administrativă “Comuna Holbav nu dispune”) …

Imaginea m-a buimcit prin aparenta ei simplitate sub care, complexe şi grave, cele nespuse rămâne-vor nespuse, lasându-se, însă, privite, gândite şi tălmăcite într-o tăcută înlănţuire a nedesăvârşirilor  şi desăvârşirilor, care, cum şi cât …

“A îmbrăca în lumină”

Am “recetit” o relatare despre experimentul lui Kelvin doar pentru a mai “ţine minte” uitate amănunte ce se referă la sursa, direcţia şi intensitatea luminii, aflate, cândva, încercând să mă dumiresc întru crepuscul şi ajungând până la noţiunea de scală care redă culorile calde obţinute la temperaturi joase iar cele reci la temperaturi înalte …
Şi asta pentru că am întâlnit, rătăcind, modul în care Vlad Dumitrescu vede lumina!