Nevoia de Şanţ

Aseară bunul Rabbi întreba (şi se întreba) dacă să se avânte sau nu în politică …
Un răspuns l-am dat aproape pe loc şi apoi mi-am continuat “cetitul”, nu mult după asta ştiind că răspunsul şi mai bun tocmai îl lecturam:

< Seria destul de limitată a acţiunii culturale în domeniul sănătăţii din timpul campaniilor monografice (să nu uităm că obiectivele Şcolii Gusti priveau cercetarea şi nu acţiunea în această perioadă) se îmbogăţeşte la Şanţ cu o serie de iniţiative de pedagogie sanitară prin intermediul a ceea ce am putea numi „teatru sanitar”. Potrivit lui Henri H. Stahl, la Şanţ se organizau şezători foarte bine puse la punct, care atrăgeau puhoi de lume: „Era nevoie, deci, de a folosi o tehnică regizorală mai bine pusă la punct, şezătorile luând caracterul unui spectacol care trebuia să fie frumos, distractiv şi simultan instructiv, demonstraţie în ce priveşte afirmarea că tehnica acţiunii culturale prin şezători trebuie să fie cea a «music-hall»-ului, «lecţiile» urmând a fi înfăţişate cât mai original şi mai distractiv cu putinţă. (…) Aurel Boia a avut atunci ideea de a prezenta lecţiile în forma comică a unui «pe de-a-ndoaselea». Îmbrăcat în ţigan răpciugos, în zdrenţe, murdar din cale afară, ţinea o lecţie, de pildă, despre cum se cresc copiii mici. Protesta împotriva doctorului care vine cu idei năstruşnice, pe când normal era să legi copilul cât mai strâns în faşă, până când îi iese sufletul, să-l adormi cu ţuică şi mac, să nu-l speli niciodată, etc., înşirând adică toate relele deprinderi practicate încă în sat, aşa cum le inventariase echipa medicală. Urmau apoi lecţii, tot de aceeaşi calitate, pe temele actuale ale satului: despre cooperativă, despre alimentaţie, despre relaţiile între generaţii, etc., etc., toate de un haz nespus, dar lăsând în mintea ascultătorilor învăţăminte mult mai temeinice decât ar fi putut rezulta dintr-o expunere erudită spusă pe un ton oficial şi sec.>

Conferinţă Internaţională a Societăţii Sociologilor din România
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,  2-4 Decembrie 2010, Florentina Ţone