Rostul înţelesului, înţelesul rostului

< Paradoxul lui Zhuangzi: “Cel ce ştie nu vorbeşte, cel ce vorbeşte nu
ştie”.
Completarea lui Laozi:
Rostul năvodului este peştele ; o dată prins peştele, uiţi de năvod.

Rostul capcanei este iepurele ; o dată înhăţat iepurele, uiţi de capcană.
Rostul cuvintelor este înţelesul ; o dată priceput înţelesul, uiţi de cuvinte.
Unde să-I găsesc pe cel ce ştie să uite cuvintele ca să vorbesc cu el ? >

Anne Cheng, Istoria gândirii chineze