“Calendar al accidentelor” …

Decenţa lui Cătălin Apostol  de a nu aduce lângă substantivul cu-n rol determinant expresiv şi un nume, lesne de intuit, de-i mai spun erudiţii pisum sativum, m-au trimis cu gândul la o referinţă aparţinând lui Mihail Sebastian: “Istoria  este o ştiinţă a evenimentului, deşi s-ar fi cuvenit să ramână un calendar al accidentelor. Veacurile se fac numai din acte gratuite. Noi le strâmbam însă, finalişti şi întelepţi.”