Efemeroteca

Image

k2

Advertisement

Eine Frage der Perspektive

x10

x4

O singură imagine (prima) ar fi provocat (știu și știi) un oftat prelung așa că a doua, adusă fuga-fuguța, vine să sugereze o ilustrare a neîncetatelor (în)deveniri …
Și să deschidă, de se poate, pe cât se poate, a surâs blând, sertărașul complementarității perspectivei aidoma celei din pictură “care, în loc să presupună un punct de vedere ideal fix, se deplasează cu privirea în interiorul spaţiului pictural” (Anne Cheng).