2 thoughts on “Storia illustrata

    • La o margine a unui loc de depozitare a gunoaielor …
      Câte poveşti (închipuite, fireşte) n-am ţesut şi eu!

Comments are closed.