Eine Frage der Perspektive

Fluture

Dilema (veche şi ea, cu voie de la mainstream), totuşi, poate se supără,  clasicul raţionament cu două premise contradictorii și contradicţionale, respectiv  lupul, capra şi varza extrapolată înspre fluturi, margarete şi zăvoi a fost, cum-necum, parţial rezolvată şi nu prin rotunjire de vechi stih “Dar mai gîndind: Ha! el zise/ Nevoia minte-mi trimise” (Anton Pann) ci prin preumblare şi norocul găsirii soluţiei (înaripate şi “împetalate”) prin “locuri tari”!