2 thoughts on “Contextual, abandonul

  1. Tristă priveliște… Oare cum or arăta vechile săli de cinematograf de pe fostul bulevard Ghe. Gheorghiu-Dej din București ?

Comments are closed.