Tăbâltocul ideativ

< L-a sfătuit să nu plece de acasă, pămîntul va cădea în paragină, iar oraşele sînt strimte, locu-i puţin şi guri multe, posibilităţi puţine, iar dorinţi multe, vom începe să ne nimicim unii pe alţii pentru o bucată mai mare de pîine. Fratele nu i-a dat ascultare. Atunci tata i-a spus: ţine minte, nenorocirea e că la noi fiecare crede că nu este la locul potrivit, şi fiecare este potrivnicul fiecăruia ; oamenii îi dispreţuiesc pe cei ce nu răzbesc, şi-i urăsc pe cei ce ajung mai sus decît ei; deprinde-te cu dispreţul dacă doreşti linişte, sau cu ura dacă primeşti lupta. Dar nu te avînta în luptă dacă nu eşti sigur că-ţi vei doborî potrivnicul. Nu arăta cu degetul necinstea altuia dacă nu eşti de ajuns de tare ca să nu trebuiască s-o dovedeşti.>

Mehmed Mesa Selimovic, Dervișul și moartea