Depinde de depinde ce …

Camil Stoenescu aduce pe blogul domniei sale o de demult întâmplare:

< O povestioară foarte instructivă, istorisită de Plinius cel Bătrân în lucrarea sa enciclopedică „Istoria Naturală”, ne povestește cum pictorul grec Apelles, care trăia la Roma, expusese într-o zi un tablou în faţa publicului, pe străzile marelui oraș. Un cizmar din mulţime, strecurându-se mai în faţă, găsi că sandaua unui personaj din acea pictură este greşit reprezentată. Receptiv la critică, Apelles a retuşat sandaua, dar când cizmarul a început să emită opinii şi asupra restului lucrării, pictorul l-a oprit, spunându-i tranșant: Sutor, ne ultra crepidam, adică „Cizmarule, nu mai sus de sanda.” >

Nu comentez ci respect partea a doua a postării (pe care nu o preiau) dar concluzia “trei sferturi din blogosfera autohtonă ar trebui să dispară” m-a întristat …

Şi nu mai departe de două aspecte …
Primul …
Întrebare: Mai poate fi considerată China o ţară comunistă?
Yan Chen: Depinde ce înţelegem prin comunism. (Presseurop)

Al doilea …
Pierduţi, mediatic, printre protocronisme, sincronisme, Cărtărăscu, radiatoare, Cristian Sima, Becali, Ungureanu (oricare dintre ei), diplome de bacalaureat profesional, Nicoleta Luciu şi schimbarea dietei se pare că nu observăm că treapta constituţională supremă (treaptă fără scară), cea chemată să se pronunţe rezolut, a adus dubitativul la rang de referinţă printr-o formulare ce-mi taie respiraţia mea de “cizmar potenţial”: Curtea a constatat că rolul Guvernului în politica externă este unul MAI DEGRABĂ tehnic, el trebuind să urmeze şi să îndeplinească obligaţiile la care România s-a angajat la nivel de stat.

Depinde ce (vrem să / suntem lăsaţi să) înţelegem prin “mai sus”,  şi, îndeosebi, prin “mai degrabă” …

***
Perspectiva Lucius Veratus şi prostituarea benvolă a obrajilor din Institutele lui Justinian e cu mult mai adecvată decât cea a “sandalelor” în care suntem obligaţi să pretindem că umblăm, stând năuci şi fatalişti, astăzi …

3 thoughts on “Depinde de depinde ce …

  1. M-am dus întins să văd ce spune domnul Stoenescu. Dacă toată lumea “părereşte”, el de ce n-ar…?
    Mulţumesc pentru linkuri!

  2. Pingback: colţul românesc – 28 « Colţu' cu muzică

  3. “Mai degrabă” nu-nţelegem mai nemica…
    Probabil nici chiar dânşii nu-şi pătrund misterul propriilor vorbe şi idei. Iar Luciu trăieşte un “comşar” (aşa scria printr-un articol plin de greşeli), dovadă că absenţa unui cap limpede prin redacţii duce la “comşaruri” jurnalistice. Care se împletesc lasciv cu acelea ale politichiei.

Comments are closed.