3 thoughts on “Papaver somniferum în cireşar

  1. Natura perfectă! Culoarea parcă a prins viață din paleta unui pictor dibaci, iar mijlocul aranjat parcă cu penseta întregește tabloul. Viață!

Comments are closed.