“A îmbrăca în lumină”

Am “recetit” o relatare despre experimentul lui Kelvin doar pentru a mai “ţine minte” uitate amănunte ce se referă la sursa, direcţia şi intensitatea luminii, aflate, cândva, încercând să mă dumiresc întru crepuscul şi ajungând până la noţiunea de scală care redă culorile calde obţinute la temperaturi joase iar cele reci la temperaturi înalte …
Şi asta pentru că am întâlnit, rătăcind, modul în care Vlad Dumitrescu vede lumina!

4 thoughts on ““A îmbrăca în lumină”

  1. Am început să cred că toate-n toate se fac desfăcându-se şi refăcându-se …
    Articulându-se şi dezarticulându-se, dincolo mult de limita înţelegerii noastre, oximoronic!

  2. “Să creşti mare”… câtă durere, dar totuşi speranţă! Bulversantă imagine!

    Să înţeleg că asta a fost fuga ta până-n sat? 🙂

Comments are closed.